emikrati

Ang. Emikrati: Hur demokratisk är institutionell konkurrens?

Emikrati är ett kul begrepp som Erik Starck i och med Veckans Skifte gjort mig bekant med, är det bra? Eller annorlunda formulerat, institutionell konkurrens, fågel eller fisk för demokratin? Ett starkt besläktat begrepp introducerades av Charles Tiebout, nämligen ”att…
Read more