Monthly Archive: juni 2008

Veckans Skifte: Informationssamhällets decentraliserande effekt

Det finns ingen klar och tydlig punkt i rumtiden för ett skifte, men när det väl skett så känns det självklart för alla. Det är dock aldrig självklart på förhand. Veckans skifte handlar om informationssamhället, och digital direktdemokrati. Det har…
Read more

Det skall vara lätt att knarka, men inte att röka

Ett skifte i folkhälsopolitik jag uppfattade när jag besökte The International Harm Reduction Associations konferens i Barcelona var att hierarkin för att debattera skadereduktion för har förändrats- ordentligt. Imorgon följer Nederländerna efter med att förbjuda rökning på allmän plats. Dock…
Read more